Vabilo na letno skupščino NK Rudar Velenje

28/05/2016

Vabimo Vas na redno letno skupščino Nogometnega kluba Rudar Velenje, ki bo v torek, 7. 6. 2016 ob 19.00 uri v prostorih bivše OAZE ob stadionu.

DNEVNI RED:

  1. Otvoritev in pozdrav;
  2. Izvolitev delovnega predsedstva ter verifikacijske komisije;
  3. Poročilo o delu kluba v letu 2015, ter planirane aktivnosti za leto 2016;
  4. Finančno poročilo za leto 2015 ter plan za tekoče leto;
  5. Poročilo Nadzornega odbora;
  6. Sprememba statuta;
  7. Izvolitev UO;
  8. Razno