Individualni treningi NŠ

08/04/2018

NK Rudar Velenje teži k vsakoletnem napredku z dodajanjem novih vsebin in programov v svojem trenažnem procesu. Med novosti štejemo individualne treninge, ki jih obiskujejo igralci kadetske in mladinske selekcije.
V sodelovanju s Šolskim centrom Velenje, omogočamo bodočim športnikom dodatno izpopolnjevanje. Treningi potekajo ob ponedeljkih in četrtkih zjutraj (v času pouka) in ponujajo pestre vsebine, ki zajemajo vsa področja nogometa.
Začetki individualnih treningov so bili usmerjeni v testiranje in analizo osnovnih gibanj. Na podlagi tega se je za vsakega posameznika izoblikoval kondicijski program, ki so mu fantje pridno sledili. Prva stopnja programa je bila korekcija gibanja, nadaljeval smo s temeljno telesno pripravo (fitnes), nadaljevali s specializacijo ter zaključili z aktivacijo. V času ugodnega vremena, smo izkoristili zunanje pogoje in opravili poleg kondicijskih vsebin tudi povsem nogometne. Na igrišču je ponovno potekala analiza in ocena določenih lastnosti igralcev, določitev prednosti in slabosti ter področja izboljšave vsakega posameznika. Vsebina na igrišču je vsebovala tudi določene specifike, ki jih je strokovni svet oblikoval kot nujne pri modelu igralca, ki igra na posameznem igralnem položaju.
Individualni treningi ponujajo posamezniku tudi možnost podrobne analize odigrane tekme, kar še dodatno pripomore k njegovemu napredku. Dodana vrednost individualnih ur pa je psihološka priprava igralcev (pogovor s članskimi igralci, trenerji ipd.) na bodoče izzive in nudenje takojšnjega ukrepanja pri premagovanju težav.