Sporočilo za javnost – transparentno in z jasno vizijo

08/06/2016

 SPOROČILO ZA JAVNOST – Velenje, 8.6.2016

NK RUDAR TRANSPARENTNO IN Z JASNO VZIJO

V torek, 7. 6. 2016, se je v klubskih prostorih NK Rudar Velenje odvijala letna skupščina kluba, kjer so člani soglasno potrdili poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2015. Sprejet je bil predlog sprememb statuta kluba, ki sedaj dopušča uvedbo spletne klubske trgovine, istočasno pa se je statut v nekaterih določbah uskladil z veljavno zakonodajo.

Na skupščini so poudarili, da bo NK Rudar Velenje tudi v prihodnje deloval v skladu z Zakonom o društvih, kjer je najvišji organ kluba skupščina, upravni odbor pa operativno vodi delovanje kluba ter ostro zavrnilo vse morebitne pomisleke in namigovanja o nasprotnem. Predstavljeno je bilo sodelovanje z novimi partnerji oz. podjetjem Novi Rudar d. o. o., ki je povsem transparentno, z jasno opredeljenimi obveznostmi obeh pogodbenih strank in v nobenem primeru ne posega v s statutom določenih pristojnosti organov kluba.

Imenovan je bil tudi nov upravni odbor kluba, saj je zaradi prevzema novih službenih obveznosti odstopno izjavo podal dosedanji predsednik Mitja Kamenik, ki je uspešno vodil klub v preteklem letu. Za novega predsednika kluba je bil izvoljen Gašper Škarja, dosedanji član upravnega odbora. Nov upravni odbor bo tudi v bodoče sestavljen iz predstavnikov sponzorjev, lokalne skupnosti in zainteresirane javnosti.

Vodstvo kluba si bo prizadevalo, da bi NK Rudar Velenje ostal stabilen prvoligaš, ki bo izpolnjeval vse kriterije za pridobitev tekmovalne licence NZS. Vizija kluba je delo z mladimi domačimi igralci, zato velika pozornost namenjena delovanju nogometne šole, ki mora postati temelj nadaljnjega razvoja kluba. Z dobrim delom se želi k sodelovanju pritegniti tudi nove sponzorje, ki bodo želeli biti del uspešnega lokalnega projekta. Proračun in jedro članske ekipe za naslednjo sezono sta sestavljena, tako da bo klub lahko “normalno” pričel s pripravami.

Vodstvo kluba je optimistično in verjame, da bo imelo Velenje ponovno konkurenčno ekipo, ki se bo borila za najvišja mesta v vseh tekmovanjih, da se bodo na tekme vrnili gledalci in da bo s trdim in poštenim delom izpeljalo projekt uspešnega lokalnega športnega kolektiva.