VABILO NA SKUPŠČINO NK RUDAR VELENJE

21/03/2022

Vabimo Vas na redno letno skupščino Nogometnega kluba Rudar Velenje, ki bo v ponedeljek, 28.3.2022 ob 17:00 v prostorih Oaze ob stadionu.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine in uvodni pozdrav.

2. Izvolitev organov skupščine.

3. Izvolitev delovnega predsedstva.

4. Poročilo o delu kluba v letu 2021 in planirane aktivnosti za leto 2022.

5. Finančno poročilo za leto 2021 in plan za leto 2022.

6. Poročilo Nadzornega odbora.

7. Sprememba statuta.

8. Odstop predsednika, Izvolitev novega predsednika.

9. Razno.