INFORMACIJE

Osnovne informacije ob vpisu v nogometno šolo

pristopni izjavi je treba izpolniti vsa polja. Podpisan obrazec prinesite svojemu trenerju, ga pošljite na naslov kluba ali na elektronski naslov nogometnasola@nkrudarvelenje.com. 

S podpisom vpisnega obrazca potrjujete, da ste seznanjeni z obveznostmi in dolžnostmi, ki jih imajo člani kluba.

V kolikor želi igralec zapustiti klub, mora izpolniti izstopno izjavo in podpisano nasloviti na naslov kluba.
Obrazci so na voljo tudi v prostorih kluba.


 1. Vpisi v nogometno šolo potekajo skozi celotno leto.
 2. Treningi potekajo na igriščih mestnega stadiona ob jezeru. Na dveh igriščih z umetno travo in dveh igriščih z naravno travo. Za mlajše selekcije (U5-U11) pozimi potekajo treningi v telovadnicah ŠCV, telovadnici OŠ Škale ter na ŠRC Rdeča Dvorana.
 3. Razpored treningov se tedensko objavlja na spletno stran www.nkrudarvelenje.com. Treningi za selekcije U5-U10 potekajo trikrat tedensko, od selekcije U11-U13 štirikrat tedensko. Vse selekcije razen U5/7, so vključene v tekmovalni proces.
 4. Vsi trenerji v NK Rudar Velenje imajo primerno trenersko izobrazbo ali so v postopku šolanja.
 5. Mesečna vadnina znaša 50€ za vse selekcije (U5-U17). V primeru, da se vpiše še dodaten družinski član ima ta 50% popust pri plačilu vadnine.
 6. Način plačila in druge podrobnosti so na voljo v Pravilniku o vadninah, ki je objavljen na spletni strani.
 7. V klubu skrbimo za celostni razvoj vsakega igralca. Otroka želimo čim bolj navdušiti nad nogometno igro, jih seznaniti z nogometnimi pravili in jih navajati na skupno delo, red in disciplino.
 8. Starši morajo trenerju sporočiti vsako odsotnost od treningov.
 9. Igralci oziroma starši so dolžni javiti morebitne spremembe stalnega naslova, telefonskih številk, daljše odsotnosti.
 10. Igralcem se lahko na željo staršev pomaga pri ureditvi statusa športnika v srednji šoli.
 11. V vsaki tekmovalni sezoni je za vse člane kluba obvezen nakup enotne klubske opreme, ki postane last nogometaša.
 12. Vse morebitne težave, nesporazumi in spori se rešujejo skupaj z nogometašem, trenerjem in predstavniki kluba.
 13. Pravilnik o športnem obnašanju igralca NK Rudar Velenje.

  TRENINGI

 1. Treningi potekajo v vsakem vremenu.
 2. Staršem vstop v garderobo in na igrišče ni dovoljen.
 3. Uporaba mobilnih telefonov v garderobi ni dovoljena.
 4. Treninge vodi trener in NE STARŠ. V primeru motenja procesa treningov bodo starši prejeli opozorilo, v kolikor bo prihajalo do nadaljnjega večkratnega motenja pa bodo starši in otrok izključeni iz procesa treniranja.
 5. Treningi okvirno trajajo 90 minut (U5 in U7 pa 60 – 75 minut).
 6. Na vsakem treningu so obvezni ščitniki in žoga (do selekcije U11).
 7. Napitke (zelo priporočljivo) lahko na igrišče prinašajo le v bidonih.
 8. Igralci morajo biti primerno oblečeni za trening (spremembe vremena). Bela ali zelena majica in črne hlačke. Treningi v dresih drugih klubov niso zaželeni.
 9. Igralci naj pridejo na trening v navadnih oblačilih in se na to v garderobi preoblečejo in pripravijo za trening. Enako velja po koncu treninga.
 10. Igralci morajo biti vsaj 15 minut pred začetkom treninga že pripravljeni na vadbo.
 11. Igralci so dolžni sami skrbeti za svoje stvari, tako na treningih kot tudi na tekmah.
 12. Med treningom in tekmami ni dovoljena nikakršna komunikacija med starši in igralci.
 13. Za različna vprašanja in pogovore so trenerji na voljo po koncu treninga in ne tik pred ali celo med treningom. Trenerje je vedno možno poklicati na telefon in se dogovoriti za individualni pogovor oz. sestanek v prostorih kluba.
 14. Treningi so obvezni. Vsako odsotnost je potrebno vnaprej javiti in obrazložiti.

   TEKME

 1. Vsak igralec mora morebitno nepredvideno odsotnost takoj sporočiti trenerju.
 2. Na vse prvenstvene tekme avtobusni prevoz in prehrano organizira klub.
 3. Na vseh tekmah morajo igralci nositi uradno klubsko opremo.
 4. Na tekmah je dovoljeno staršem le navijanje, ne pa tudi dajanje navodil igralcem ter neprimerno vedenje do nasprotne ekipe, funkcionarjev, sodnikov, staršev ali drugih gledalcev. V primeru neupoštevanja navodil kluba, se uvede disciplinski postopek.
 5. Več o športnem obnašanju in navijanju staršev lahko najdete v pravilniku, ki je objavljen na spletni strani.
 6. O tem kdo igra, o številu tekem, minutaži in igralnih mestih posameznega igralca ter o načinu igre odloča izključno strokovno usposobljen trener, ki ne sprejema sugestij s strani staršev. V primeru nestrinjanja je možen pogovor s trenerjem ali vodstvom kluba.
 7. V ospredju je razvoj, vzgoja in napredek otrok ter igra. Rezultat mora biti posledica dela in osvojenega znanja. Zato bodo vsi, ki bodo spoštovali delo, red, disciplino in pripadnost klubu zmagovalci.  Tudi tisti, ki ne bodo vrhunski nogometaši.

    DODATNO

                                                   

 1. Igralci selekcij od U11 do vključno U15 so dolžni opravljati tudi naloge pobiralcev žog na članskih tekmah ter ostalih tekmah.
 2. Izbor pobiralcev za posamezno tekmo pripravi trener.
 3. STATUT KLUBA.
 4. Dodatne informacije, kontaktne telefonske številke in elektronske naslove najdete na spletni strani pod zavihkom kontakt.